Blekinge och Karlskrona i litteraturen

E.

Horace Engdahl:

Verkligheten så som den öppnade sig för mycket unga ögon och öron
i femtiotalets Karlskrona var inte småstadsaktig i den nedsättande
bemärkelse som detta ord har fått. Den uppenbarade vidsträckta och
härliga sammanhang, fjärran länder, krig och ståt. Men dessa hägringar
vilade i idyllens trygga ram: de raka rena gatorna, där syrener tittade
fram bakom plank och portar, och där man såg rakt in i hemmen, där
man bara behövde gå runt hörnet för att mötas av en glittrande fjärd
med segel och små motorbåtar i mahogny med vindruta, förda av
föredettingar som börjat som skeppsgossar. Denna dubbla smak av idyll
och äventyr blev för mig tecknet för det verkligt verkliga, till skillnad
från det blott existerande. Karlskrona, som det nu bara finns i minnet,
är den verkligaste stad jag vet, vilket är ett annat sätt att säga att den är
den vackraste, den lyckligaste. Detta är inget påstående om de sociala
förhållandena på orten. ]ag antar att karlskroniterna är lyckliga och
olyckliga i samma utsträckning som alla andra, även om jag tyckt mig
märka att de gärna uttrycker sin trivsel på ett klagande sätt, med ett
speciellt nästan lustfyllt oj ande, som dialekten passar perfekt för.

(Röster i Blekinge, Antologi 1995)

N.

Ulf Nilsson:

Slutligen kan man fråga sig om Blekinge över huvudtaget finns.
När jag ringer till Stockholm, säger jag:
– Hej, jag heter Ulf Nilsson från Ronneby.
– Ronneby! säger stockholmarna. Hur är vädret där nere i Skåne?
Så nattsvart är alltså läget och mörkare kan det inte bli. Alla som
önskar, kan nu passa på tillfället att följa Harry Martinsons råd att ta
livet av sig.

Men trots allt överlever ju en del olofströmmare hösten och vintern.
Detta lilla samhälle, liksom hela Blekinge, brukar inte vara helt
självmördat när våren kommer. Och man inbillar sig att de som
överlever, att de som nu är kvar är de livskraftigaste, de starkaste i själ
och hjärta. En del av dem blir ju till och med nobelpristagare…
Att Blekinge skulle vara en utkant av världen är dessutom alldeles
fel. Blekinge är faktiskt den exakta mittpunkten i Europa, den exakt
mittpunkten i den gamla världen!
Tag själv en europakarta och märk ut det sydliga Malta, det västligas
te näset på Irland, Nordkap i norr och staden Gorkij i öster.
Tag sedan en linjal och mät!
Ni kommer att finna att den exakta mittpunkten hamnar i Blekinge
I Ronneby om man ska vara noggrann!