Kontakt

Inititativtagare och visionärer: Katarina Mazetti, Max Dager

Projektledning: Ingemar Lönnbom telefon 0708 310392, bokohav@gmail.com

Arbetsgrupp: Ingemar Lönnbom, Gudrun Gardarsdottir, Eva Norling

Tillgångar: Irmeli Romo, Meta Ottosson, Jan Hinderson, Inga-Lena Fischer och många fler…

Referensgrupp: Stadsbudskåren…

Föreningen Bok och hav: Annie Gylling (ordförande), Katarina Mazetti, Eva Norling, Irmeli Romo (sekreterare), Monika Pettersson (kassör)