Kungl. Örlogsmannasällskapets bibliotek

Amiralitetstorget 7

Lördag

11.30-11.50 Biblioteket, KÖMS Jan Henric Swahn
12.00-12.20 Biblioteket, KÖMS Julia Fiedorczuk
12.30-12.50 Biblioteket, KÖMS Einar Már Guðmundsson
13.00-13.20 Biblioteket, KÖMS Aki Ollikainen
13.00-17.00 Sjöofficersmässen och Kungl. Örlogsmannasällskapets
bibliotek
Öppet hus – Kungliga Örlogsmannasällskapets bibliotek och sjöofficersmäss är öppet för intresserade. Guidning och frågor besvaras.

Guidning i grupp (ca 1 timme):
30 personer /grupp max

grupp 1 kl 13.30
grupp 2 kl 14.45
grupp 3 kl 16.00

Fri entré